اتوبوس های شهری وین
در انتهای مسیر های U-Bahn
Strassenbahn وS-Bahn

Bus in Wien

اتوبوس های انتهای U-Bahn و Strassenbahn و S-Bahn

در وین-اتریش اتوبوس هایی که معمولا در انتهای ایستگاه های
U-Bahn و Strassenbahn و S-Bahn
هستند و ادامه آن مسیرها را در نقاط خلوت تر و یا در داخل شهر در 44 مسیر حرکت می کنند که هر خط با یک عدد و در انتها با حرف A مشخص می‌گردد، به طور مثال 48A.

اتوبوس های انتهای U-Bahn و Strassenbahn و S-Bahn

دانلود با کیفیت نقشه بالا

تابلوی ایستگاه اتوبوس ها نیز مانند ایستگاه Strassenbahn است و در هر ایستگاه تابلویی جهت نمایش نام ایستگاه های مسیر و زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس نصب شده است.
قبل از رسیدن به هر ایستگاه نام ایستگاه اعلام می‌شود و در بعضی از اتوبوس ها صفحه نمایشگر نام ایستگاه را نشان می‌دهد.
در این سیستم اگر قبل از رسیدن به ایستگاه کسی دکمه توقف که نزدیک درب های اتوبوس قرار دارد فشار ندهد و در آن ایستگاه مسافری هم منتظر نباشد اتوبوس توقف نمی‌کند.


برای آشنایی با انواع بلیط های اتوبوس و نحوه تهیه آن به مطلب سیستم حمل و نقل شهری وین مراجعه کنید.

آشنایی با سیستم های شهری وین:

  1. U-Bahn اوبان یا مترو، که با علامت U مشخص می شود.
  2. Strassenbahn شتراسن بان اتوبوس برقی که از خیابان ها و از روی ریل های مخصوص به خود و در مسیرهای تعیین شده حرکت می‌کنند.
  3. S-Bahn شنل بان یا قطارهای سریع السیر.
  4. اتوبوس، که معمولا در انتهای ایستگاه های سه وسیله ذکر شده در بالا هستند.
  5. اتوبوس شب.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل شهری وین می توانید به سایت
www.public-transport.net
مراجعه کنید