ثبت شرکت در در وین – اتریش

Company Registration in Austria

داستان ثبت شرکت در خارج از کشور توسط ایرانیان عزیز داستانی طولانی دارد.

این شرکت‌های ثبت شده به بازرگانان ایرانی امکان استفاده از نام‌های خارجی مردم پسند روی تولیدات خود را می‌دهند.
اما این ثبت شرکت‌ها فرصت‌های پنهان دیگری نیز برای دوستان مهیا می‌کند
از جمله اقامت و البته مهم‌تر از آن دریافت وام (وام‌های کم‌ بهره عالی)

شهروندان خارجی مجاز به تاسیس شرکت و کارخانه، انجام معاملات تجاری، بازرگانی و نیز خرید شرکت در کشور اتریش هستند.
در اتریش میتوان انواع مختلف شرکت ها را ثبت نمود
تفاوت این شرکت ها در سطح مسئولیت و همچنین میزان و نحوه پرداخت مالیات آن می باشد.

معمولترین نوع ثبت شرکت در اتریشGmbH یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

 

ثبت شرکت در اتریش, اقامت, دریافت وام, co registration austria

تشکیلات سرمایه گذاری:

شرکت با مسئولیت محدود(GmbH)
شرکت سهامی خاص(AG)
تشکیلات شرکتی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا(SE)
شرکت با تشکیلات باز(OG)
تشکیلات شرکتی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی(KG)
تشکیلات شرکتی با مشارکت در سرمایه گذاری(stG)
تشکیلات شرکتی با مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی که موظف به اجرای مفاد قرارداد بسته شده فیمابین می باشند(GesbR)

مالیات شرکت ها:

درآمد شرکت های مقیم اتریش بویژه شرکت های سهامی خاص و شرکت ها با مسئولیت محدود مشمول قوانین مالیاتی شرکت ها می شود.
بر طبق این قوانین سود شرکت ها با نرخ مالیاتی ۲۵درصد بطور یکسان مشمول پرداخت مالیات هستند.
بدلیل کاهش نرخ مالیات شرکت ها از ۳۴به ۲۵درصد در سال ۲۰۰۵، کشور اتریش بسیار بیشتر مورد توجه و علاقه سرمایه گذاران قرار گرفته است.

در قلمرو اتحادیه اروپا کشور اتریش جزء کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته است.
از سال ۲۰۰۵قوانین مالیاتی اتریش با کشور اسلونی و سایر کشورهای اروپای شرقی که دارای کمترین میزان مالیات هستند مانند مجارستان، اسلواکی و لهستان یکسان
شده و میزان مالیات در این کشور را کاهش بیشتری داده است.

شرکت ها معمولا بیش از همه از روش های مالیات بندی جدید گروهی که قسمتی از رفرم مالیاتی ۲۰۰۵می باشد،بهره مند می شوند.
این رفرم مالیاتی برای تشکیلات بین المللی و همچنین شرکت های کوچک خارجی و شرکت های تابع آنها بسیار سودمند می باشد تا فعالیت های تجاری خود را به
اتریش منتقل کنند.

کشور اتریش به عنوان مقر مناسب برای سرپرستی ، با توجه به قوانین جدید بخصوص برای منطقه اروپای شرقی، بهترین امکانات را ارائه می دهد.
جهت کاستن پایه مالیاتی برای مالیات های حقوقی شرکت ها در ارتباط با مالیات بندی گروهی، سود و زیان اعضای داخلی گروه و نیز زیان اعضای شرکت های تابع در
مقابل یکدیگر محاسبه می شود.
مالیات بندی گروهی در صورت عضویت ۵۰% از اعضا و نیز وجود سهام می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت خرید شرکت می توان ارزش آن را به مدت زمان پانزده سال در محاسبات مد نظر داشت، چیزی که در کشورهای دیگر امکان پذیر نمی باشد.

امکانات جهت کسر مالیات:

بحساب آوردن ارزش شرکت بطرق مختلف میزان بار مالیاتی را برای شرکت ها تا حد ۲۳% کاهش می دهد.
بر اساس بررسی های جاری، میزان بار مالیاتی موثر تشکیلات سرمایه داری طبق گزارشات مرکز تحقیقات اقتصاد اروپا برای اتریش ۲۳,۱%رقم زده شده است.
معافیت مالیاتی به میزان ۹% در صورت سرمایه گذاری از جمله امکانات فوق العاده ای می باشد که چنین شرایطی را فراهم می کند.
همچنین معافیت تحقیقاتی، آموزشی، حرفه ای ، کسر مالی در صورت ضرر و زیان و به جریان انداختن ذخیره های مالی ساکن نیز باعث کاسته شدن از میزان مالیات
می شود.
بدین طریق میزان بدهی تشکیلات شرکتی در اتریش ۴۰%کمتر از آلمان می باشد.

معافی مالیاتی برای تحقیقات:

در صورتی که مخارج صرف شده برای تحقیقات موجب کشفیات با ارزشی برای پیشرفت و یا بهبود اقتصاد ملی شود، تا سقف ۳۵%آن را می توان بازپس گرفت.

بدین ترتیب اتریش پرجاذبه ترین سیستم مالیاتی را در زمینهF&Eدر سطح اروپا ارائه می دهد.

شرکت هائی که در سال سودآوری نداشته اند در حالی که مخارج زیادی را متحمل شده اند، می توانند از مزایای مالی برای تحقیقات به میزان هشت درصد مخارج
صرف شده بهره مند شوند.

معافی مالیاتی برای آموزش:

معافیت آموزشی تا حد ۲۰% برای دوره های آموزشی و تکمیلی کارمندان می توان در نظر گرفت.
همچنین می توان از اعتبار مزایای آموزشی تا حد ۶% برای مخارج متحمل شده، بهره مند شد.
هزینه هائی مانند مالیات شغلی و مالیات بر ثروت که در کشورهای دیگر معمول می باشند در اتریش وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *