اداره گیس اتریش

gebühren info service - GIS

اداره گیس GIS در اتریش با داشتن تلویزیون و رادیو در خانه شما از شما عوارض رادیو تلوزیون می گیرد و شما هر ماه بایستی مبلغی به آن پرداخت کنید.

 

GIS Austria, اداره گیس اتریش
گاهی هر دو ماه یک بار صورت حساب به آدرس شما می آید.

البته تا زمانی که خود را ملده نکردید و ثبت نام نکردید صورت حسابی برای شما نمی آید.
اما ثبت نام اجباریست و گاهی خودشان به خانه ها سر می زنند و اگر در خانه رادیو و تلوزیون داشتید شما را ثبت نام می کنند.

البته اگر شما در آمد پایینی داشته باشید و یک شرایط بخصوص داشته باشید از دادن این عوارض رها می شوید.
ولی در وهله اول بایستی ملده باشید تا بتوانید بعد خود را از این عوارض رها کنید.
برای این کار بایستی به محل گیس بروید که آدرس آن پایین همین متن قرار دارد.
و مدارکی از اداره کار و سوسیال و ملده ستل خانواده . و برگه حقوق و …. هر چیزی که از شما خواستند را ببرید و یا توسط پست بفرستید تا بررسی شود که آیا شما می توانید عوارض بدهید یا خیر.

 

مبلغ عوارض ماهانه رادیو و تلوزیون 24 یورو و 80 سنت است
مبلغ عوارض ماهیانه رادیو به تنهایی 7 یورو و 8 سنت می باشد

چند نکته قابل توجه:

تلوزیون و رادیو و کامپیوتری که به اینترنت وصل باشه بایستی اعلام بشه به اداره گیس.
یک مامور ادراه گیس میتونه از شما ملده ستل و کارت شناسایی شما را تقاضا کند.
مامور گیس نمی تواند بدون اجازه شما وارد خانه شما شود . اما می تواند یادداشتی بر روی درب منزل شما قرار داده و یک وعده ملاقات برای بازدید خانه شما بگذارد.

اگر در تاریخ مقرر شما نبودید و درب را باز نکردید ، مامور از طریق نامه ای دیگر شما را در جریان قرار می دهد و همچنین از طریق اداره ماگیستراد منطقه پیگیری می کند.
البته از طریق پیگیری قانونی می تواند جریمه نقدی تا 2100 یورو داشته باشد.

اگر صاحب خانه که خود را ملده کرده فوت کرد، کسی که در آن خانه به زندگی ادامه می دهد بایستی ثبت نام کند.

 

آدرس اداره گیس GIS
Faulmanngasse 4, 1040 Wien
تلفن: 0810001080