بازار هانوور در منطقه ۲۰ وین اتریش

Hannover Markt Wien

 کلیدواژه

شما با ترن زیرزمینی U6 در ایستگاه jägerstraße و یا اشتراس با ن ۳۳ می توانید به آنجا برسید.

در این بازار همه چیز یافت می شود مخصوصا روزهای شنبه که یک بازار جنبی هم دارد.
‍ کله و پاچه و زبان هم وجود دارد …

مراکز خرید در اتریش