سازمان ها و ادارات مهم در اتریش

Important agencies and offices in Austria

در اتریش نیز مانند سایر کشور ها، سازمان ها و اداره های گوناگونی وجود دارد و برای فردی که می خواهد در آن زندگی کند اطلاع و آگاهی داشتن از این سازمان ها الزامی می باشد.

همراه با سیب 247 با این سازمان ها و مراکز آشنا شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر
روی تصویر هر مرکز کلیک کنید