رایشس‌تاگ
پارلمان آلمان در برلین

Reichstagsgebäude

 رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان- برلین, Reichstagsgebäude

رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان در برلین
Reichstagsgebäude

سایت پارلمان آلمان

رایشس‌تاگ “محل پارلمان آلمان” در شهر برلین واقع شده‌است.
در این گنبد، فاستر از سبک اکوتک و در اصل سبک نورمن اکوتک می‌باشد. طرح نورمن فاستر در سال 1993 در برلین برنده شد.

تخریب ساختمان رایشس‌تاگ
این ساختمان محل پارلمان آلمان از سال 1894 تا 1933 بوده‌است و در این سال توسط یک کمونیست به آتش کشیده شد. سرانجام در سال 1999 و پس از بازسازی‌های گسترده، بوندس‌تاگ به این مکان بازگشت.

یک جوان هلندی به نام مارینوس وان درلوب که جزو کمونیست‌ها و وابسته به روسیه بود به عنوان مجرم و کمونیست اعلام شد.

همچنین هیتلر در مصاحبه محرمانه‌ای در سال 1931 گفته بود:
رایشتاگ نماد انحطاط ماست. ملغمه‌ای است مرکب از چهار دسته از ستون‌های شبیه پانتئون آمیخته با سیلیکای رومی و قلعه مغربی که کل ساختمان شبیه یک کنیسه به نظر می‌آید. به شما می‌گویم، رایشتاگ ساختمان فوق‌العاده زشتی است، یک تالار اجتماعات، دکان گفتگو و چانه زنی نماینگان و بورژوازی منحط و طبقه کارگر گمراه. هم ساختمان و هم نهادی که در آن جا گرفته ننگ مردم آلمان هستند و روزی باید بروند. به نظر من، هرچه زودتر این دکان گفتگو بسوزد و با خاک یکسان شود، مردم آلمان زودتر از نفوذ خارجی آزاد خواهند شد.

 رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان- برلین, Reichstagsgebäude

بازسازی ساختمان رایشس‌تاگ:

ساختمان پارلمان آلمان (رایشتاگ) برای معرفی معماری اکوتک برای حفظ محیط زیست در طرح بازسازی رایشتاگ دربرلین 1993 طرح نورمن فاستر به عنوان برنده اعلام شد. فاستر در طرح خود یک گنبد شیشه‌ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان در جنگ جهانی دوم در نظر گرفت.

 رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان- برلین, Reichstagsgebäude

این گنبد جدید از چند نظر جالب توجه‌است:
هنگام شب گنبد از طریق تالار مجلس روشن می‌شود و به صورت گنبدی نورانی می‌درخشد که نشانه‌ای از قدرت و توانایی پروسه دموکراتیک در آلمان فدرال است.
از نظر اقلیمی در تابستان تهویه طبیعی تالار از طریق گنبد شیشه‌ای صورت می‌گیرد.
در زمستان هوای گرم که از تالار مجلس به فضای زیر گنبد صعود کرده بازیافت و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و بالاخره آینه‌های وسط گنبد، روشنایی طبیعی و تصویر مردم (خاستگاه قدرت مجلس) را به تالار نمایندگان منعکس می‌کنند.

سازه گنبد رایشتاگ:

سازه این گنبد از جنس کریستال می‌باشد که نور را به وضوح از خود عبور می‌دهد.

 رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان- برلین, Reichstagsgebäude

گنبد از چند جهت حائز اهمیت بود:
*اول اینکه در داخل گنبد دو رامپ مارپیچ قراردارد که به سکوی فوقانی برای تماشای مناظر و دیدن افراد در گنبد امکان‌پذیر می‌باشد.
*سلولهای خورشیدی فتوولتیک با 300 متر مربع مساحت بر روی بام جنوبی ساختمان برای تأمین برق قرار دارد.
*پنجره‌های هوشمند برای تهویه هوا در اطراف خود گنبد همچنین استفاده از سوخت تجدید شونده بیوگاز برای تولید برق بدون آلودگی که از انتشار% 94 تولید دی اکسید کربن ممانعت می‌کند.
*طراحی یک نقاب متحرک؛ در زیر گنبد، شیشه‌ای قرار دارد که حرکت آن توسط کامپیوتر تنظیم شده و از تابش و انعکاس مستقیم نور آفتاب به داخل تالار مجلس جلوگیری می‌کند.
*از دیگر ویژگی‌های این گنبد ذخیره شدن حرارت اضافی قسمت های مختلف ساختمان دریک مخزن طبیعی که آب گرم برای گرمایش را تأمین می‌کند.

منبع:
wikipedia

 رایشس‌تاگ محل پارلمان آلمان- برلین, Reichstagsgebäude