S-Bahn شنل بان
یا قطارهای سریع السیر
در شهر وین-اتریش

S-Bahn-wien

سیستم حمل و نقل شهری وین, شتراسن بان, Strassenbahn Wien,

S-Bahn شنل بان یا قطارهای سریع السیر شهر وین-اتریش
در مسیرهای اطراف مرکز شهر حرکت می‌کنند و ادامه مسیر آنها بین شهری است و علامت خاصی دارند و اگر در مسیرهای بین المللی حرکت کنند به طور مخفف OBB خوانده می‌شوند.

سیستم حمل و نقل شهری وین, شتراسن بان, Strassenbahn Wien,

دانلود با کیفیت نقشه بالا

سیستم این قطارها نیز مانند مترو بوده و نقشه مسیر جداگانه‌ای دارد که در ایستگاه ها و داخل واگن ها نصب شده است، نام هر ایستگاه نیز قبل از رسیدن به آن هم اعلام می‌شود و هم روی نمایشگرهای داخل واگن ها نشان داده می‌شود.
این قطارها دارای سیستم تهویه بهتر و در بعضی مواقع سرویس بهداشتی هستند.


برای آشنایی با انواع بلیط های S-Bahn و نحوه تهیه آن به مطلب سیستم حمل و نقل شهری وین مراجعه کنید.

آشنایی با سیستم های شهری وین:

  1. U-Bahn اوبان یا مترو، که با علامت U مشخص می شود.
  2. Strassenbahn شتراسن بان اتوبوس برقی که از خیابان ها و از روی ریل های مخصوص به خود و در مسیرهای تعیین شده حرکت می‌کنند.
  3. S-Bahn شنل بان یا قطارهای سریع السیر.
  4. اتوبوس، که معمولا در انتهای ایستگاه های سه وسیله ذکر شده در بالا هستند.
  5. اتوبوس شب.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل شهری وین می توانید به سایت
www.public-transport.net
مراجعه کنید