کاخ سلطنتی سَن‌سوسی
شهر پوتسدام در آلمان

Schloss Sanssouci

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

کاخ سلطنتی سَن‌سوسی
Schloss Sanssouci

Sanssouci، برگرفته از عبارت فرانسوی sans souci می باشد

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از دکوراسیون داخلی یکی از راه رو‌های کاخ تابستانی سانسوسی

کاخ سلطنتی و اقامتگاه اصلی خانواده سلطنتی پادشاهی پروس بود که در شهر پوتسدام در آلمان قرار دارد.
این کاخ یکی از چهار کاخ سلطتنی بزرگ و معروف اروپا است و در سبک روکوکو ساخته شده‌است.
کاخ سان‌سوسی توسط فریدریش دوم، پادشاه امپراتوری پروس ساخته شد.

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از دکوراسیون داخلی یکی از اتاق‌های کاخ تابستانی سانسوسی

سانسوسی دارای کاخ‌های مجلل تابستانی و زمستانی و هم‌چنین اقامت‌گاه‌های مخصوص مهمانان و خدمه است.
کاخ سانسوسی در میان تراس‌ها و باغ‌های بزرگ سانسوسی ساخته‌شده‌است.
در بخش جنوبی کاخ زمستانی، یک سالن تئاتر قرار دارد که به فرمان فریدریش دوم ساخته‌شد.
این سالن تئاتر گنجایش 226 نفر را دارد.

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از دکوراسیون داخلی یکی از اتاق‌های کاخ تابستانی سانسوسی

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از کاخ زمستانی سانسوسی.
 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از محوطه کاخ تابستانی سانسوسی.

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از دکوراسیون داخلی کاخ تابستانی سانسوسی

 کاخ سلطنتی سَن‌سوسی,Schloss Sanssouci,
نمایی از استخر سانسوسی در باغ کاخ

منبع:
wikipedia

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کاخ به لینک های زیر مراجعه کنید:
www.spsg.de
www.berlin.de