جشنواره رقص های معاصر در برلین

Tanztage Berlin

جشن های کشور آلمان, جشنهای آلمان, فستیوال های آلمان, جشنواره رقص های معاصر در برلین, جاذبه های گردشگری, Tanztage-Berlin,

 

جشنواره رقص های معاصر در برلین
Tanztage Berlin

یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری و جشن های کشور آلمان جشنواره رقص معاصر در برلین (Tanztage) است که جزو با شکوه ترین جشنهای آلمان نیز بحساب می آید.

در میان فستیوال های آلمان این فستیوال برای نقاشان و رقاصان، ترکیبی نوین از هنرهای تجسمی در مورد رویدادهای سیاسی و فرهنگی است.

این جشن در آغاز سال نو برگزار می شود
در حال حاضر فستیوال Tanztage برلین اجازه می دهد تا استعدادهای درخشان و در حال ظهور شهر، خود را به نمایش بگذارند.

در اینجا صحنه رقص برلین را مشاهده می کنید!

جشنهای آلمان, فستیوال های آلمان, جشنواره رقص های معاصر در برلین, جاذبه های گردشگری, Tanztage-Berlin,

Tanztage Berlin

In keeping with tradition, held at the start of the year – here comes the showdown of the Berlin dance scene! By now in its 27th edition, Tanztage Berlin allows the emerging choreographic talent of the city to flex their physical and spiritual muscles!

This year Tanztage Berlin is teaming up with the Young Choreographers Festival from Athens: Two pieces by Greek artists will be presented and working conditions discussed.