سفر کردن با هزینه مناسب در اتریش

Traveling right price in Austria

سفر کردن با هزینه مناسب در اتریش, Traveling right price in Austria,

سفر کردن با هزینه مناسب در اتریش

در اتریش شرکت هایی وجود دارد که پیشنهاد سفر به شهرهای اتریش را می دهند.
( متاسفانه ایرانی هم هستند و جیب مردم را خالی می کنند )
مثلا برای یک مسافرت به گراتس نفری 40 یورو از مردم می گیرند در صورتی که قیمت مسافرت با اتوبوس 9 و یا 12 یورو می باشد.
شما می توانید آنلاین بلیط خود را تهیه کنید.
برای مسافرت در داخل اتریش بهترین وسیله ارزان اتوبوس و یا ترن است.
شرکت های اتوبوسرانی فلیکس در داخل اتریش و کشورهای دیگر اروپا هم خدمات مسافرتی انجام می دهند.