اداره برق و آب و انرژی گرمایشی وین

Wien Energie

اداره برق و آب و انرژی در اتریش همانطور که از نامش پیداست برای تامین انرژی شهر است.
به محض خرید و یا اجاره خانه بایستی با این اداره تماس گرفت و خود را ثبت نام کرد و همچنین اگر خانه خود را عوض می کنید باستی از خانه قدیمی آبملده کنید یعنی ثبت نام خود را به پایان برسانید و برای خانه جدید خود را ملده کنید یعنی ثبت نام کنید.

 

اداره برق و آب و انرژی گرمایشی وین, Wien Energie, fernwärme

 

برای انرژی گرمایشی در بعضی از خانه ها از گاز و یا برق استفاده می شود و در بعضی از خانه ها از انرژی گرمایی شهر در لوله های شوفاژهای خانه ها استفاده می شود که مشهور به فرن ورمه است fernwärme.

نیروگاه زباله سوز وین
Wien spittelau

نیروگاه های زباله سوز در انهدام زباله، تولید انرژی به صورت تولید برق، حرارت و یا تولید همزمان برق و حرارت در حال حاضر در دنیا حدودا 600 نیروگاه زباله سوز در 5 كشور ساخته شده و در حال بهره برداری می باشد كه مجموع ظرفیت زباله سوزی آنها بالغ بر 130 میلیون تن زباله جامد شهری(MSW) در سال است.
با توجه به افزایش سریع جمعیت و به تبع آن افزایش در تولید زباله های جامد شهری، آثار سوء و پیامدهای مخرب شیوه دفن زباله و همچنین سهم بالای واحدهای زباله سوز در بازیافت انرژی، نسبت به بررسی تجربه های مشابه در نقاط مختلف جهان و آمار و ارقام مربوط به نقش این نیروگاه اقدام شده و نتایج ارائه شده است.

محاسبه هزینه پرداخت انرژی:

معمولا” در سال اول یک قیمت تخمینی برای مصرف شما در نظر گرفته می شود.
و در طول سال طی چند صورت حساب 4 و یا 6 عدد صورت حساب برای شما می آید.
ولی در پایان سال مصرف شما و پرداختی شما محاسبه می شود.
اگر زیادتر از مبلغ برآوردی در سال مصرف کردید این مبلغ را بایستی در آخر سال بپردازید و برای سال آینده از شما مبلغ بیشتری کسر می شود و به همین ترتیب در آخر سال پرداختی و مصرف شما محاسبه و در پایان صورتحساب کلی سال می آید.
اگر کمتر از مبلغ برآوردی در سال مصرف کرده باشید به همان اندازه برای شما گودشاین می آید و آن را در سال آینده از هزینه تون کم می کنند.

مصرف بهتر برای شوفاژ :

برای این که باصرفه از شوفاژ استفاده کنید بهتر است که شوفاژ را در طول روز با یک درجه حد وسط روشن بزارید.
این گونه می گویند با خاموش و روشن کردن مصرف بالاتر می رود.