اداره مسکن اتریش

Wiener Wohnen - Gemeindewohnungen

در اداره مسکن اتریش، خانه هایی اجاره ای را به افراد می دهند که نسبت به قیمت اجاره در بازار آزاد خیلی ارزانتر است.
البته برای دریافت چنین خانه هایی از این ادره باید شرایطی خاص داشته باشید.

 

اداره مسکن اتریش, Wiener Wohnen Gemeindewohnungen Austria

 

مثلا” درآمد زیادی نداشته باشید و حداقل دو سال در وین زندگی کرده باشید و ثبت آدرس محل داشته باشد
البته در وین تازه بعد از ثبت نام در اداره مسکن شما در لیست انتظار خواهید رفت که ممکن است همین حد اقل دو سال طول بکشد که نوبت شما شود.

بعد از اینکه نوبت شما شد اداره مسکن برای شما نامه ای می فرستد با آدرس یک خانه برای بازدید که شما بروید و خانه را ببینید و اگر خوشتان آمد آن را اجاره کنید و اگر نه، اداره مسکن دو خانه دیگر را نشان می دهد که بالاخره بایستی یکی از این سه خانه را پسند کنید در غیر این صورت گزینه دیگری برای انتخاب خانه ندارید.

شرایط ثبت نام برای خانه:

دارای سن 17 سال تمام.
درآمد شما از یک حدی بالا نباشد که در جدول پایین مشحص شده است.
اگر در یک خانواده هستید
مثلا” ازدواج کرده اید و یا فرزند یک خانواده هستید بایستی در یک خانه زندگی کنید اجازه برای ثبت نام ندارید، مگر اینکه بواسطه مثلا” طلاق و یا دلیلی نتوانید در آن خانه زندگی کنید.

حد اقل بایستی دو سال بطور مدام در وین زندگی کنید و در یک محل ثبت محل و یا ملده باشید بدون توقف در این دو سال که خانه عوض کنید.
دو سال برای خانه های پریوات و یا خصوصی و پنج سال برای آنهایی که در خانه گماینده زندگی می کنند.
غیر از این مگر اینکه دلیلی خاص داشته باشید.

شما بایستی جزو شهروند اتریش و یا جزو اتحادیه اروپا در سویس و نروژ و ایسلند و … باشید یا به عنوان پناهنده قبول شده باشید.

نشانی مرکزی اداره مسکن در وین اتریش
Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030 Wien
تلفن: 0160766430